Menu

2Q 2016

1Q 2016 – dokončena finální úprava projektu na revitalizaci bývalé kotelny Kosmická 748 vč. možného rozšíření tak, aby došlo k uzavření prostoru zásobovacího koridoru na parc. 1209/13. Toto zastřešení vyžaduje odkoupení části pozemku parc. č. 1209/62. O tomto jednáme s magistrátem hl. m. Prahy a MČ Praha 11.


Obchodní centrum Háje
Arkalycká 757
149 00 Praha 4 - Háje